fbpx

Handelbetingelser

1. INDGÅELSE AF KØBSAFTALE OG LEVERING AF VARER

1.1 Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på www.gtechniqdanmark.dk. Når du bestiller Gtechinq varer, indgår du en købsaftale med GtechniqDanmark, Søren Lofts Vej 5, 8260 Danmark, 1.2 Ved at klikke ”Betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse, som du har registreret, og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos GtechinqDanmark. 1.3 Vi gør dig opmærksom på, at GtechniqDanmark ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse. 1.4 Vi påtager os ikke risikoen for at skulle skaffe bestillinger hjem andetsteds fra (indkøbsrisiko). Det gælder også for så vidt angår bestillinger af generiske varer (hvor det kun er varens type og funktion, der er beskrevet). Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra vores tilgængelige lager og fra det lager, hvorfra vi har bestilt fra vores leverandører. Vores lager omfatter GtechniqDanmarks lager. Vi leverer inden for Danmarks grænser. I de tilfælde hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage i Danmark.

2. PRISER, LEVERINGSOMKOSTNINGER OG EKSPRES LEVERING

2.1 De priser, der fremgår på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er gældende. De angivne priser er endelige priser (i alt), og inkluderer med andre ord moms i overensstemmelse med den gældende sats. Varerne er GtechniqDanmarks ejendom, indtil den fulde købesum er indbetalt. 2.2 Vi afholder alle omkostningerne forbundet med levering, med undtagelse af omkostninger til ekspreslevering. 2.3 Der kan vælges ekspreslevering for nogle bestillinger. Når du afgiver din bestilling, vil det fremgå om denne mulighed er tilgængelig for din bestilling, ligesom de omkostninger, der er forbundet med ekspreslevering, vil fremgå. Varerne bliver leveret senest inden for 2 arbejdsdage. Hvis varerne ikke leveres inden for denne periode, vil du selvfølgelig få refunderet dine leveringsomkostninger

3. BETALING

3.1 GtechniqDanmark tilbyder som udgangspunkt følgende betalingsmetoder: kreditkort, dankort og MobilePay. Vi forbeholder os retten til at afvise bestemte betalingsmetoder for en given bestilling og til at henvise til andre betalingsmetoder. Vær opmærksom på, at vi kun accepterer betalinger fra konti inden for Den Europæiske Union (EU). Du skal selv dække eventuelle omkostninger pålagt i forbindelse med pengetransaktioner. 3.2 Hvis du betaler med et betalingskort, trækkes beløbet på dit kort, når vi afsender din bestilling. 3.3 Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr på 100 kr. for forsinket betaling pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Du har ret til at fremlægge dokumentation for, at det faktiske tab var væsentlig mindre end det angivne gebyr, eller at vi ikke har lidt noget tab. 3.4 Du samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.

4. RABATKODER OG INDLØSNING AF RABATKODER

4.1 Rabatkoder er rabatter, der bliver uddelt i forbindelse med reklamekampanger og er gyldige inden for en afgrænset tidsperiode. Rabatkoder kan ikke købes. 4.2 Rabatkoder kan kun indløses i forbindelse med et køb og kun inden for den angivne specificerede tidsperiode. Særlige mærker kan være undtaget fra rabatordninger. Rabatkoder kan ikke bruges til at købe gavekort. Vær opmærksom på, at det kan være påkrævet, at der handles for et minimumsbeløb, for at rabatkoder kan indløses. 4.3 Værdien af ordren skal overstige værdien af det minimumsbeløb, som er angivet på rabatkoden. Værdien af rabatkoden kan ikke udbetales kontant, ligesom værdien heraf ikke bliver forrentet. Rabatkoder kan ikke refunderes, såfremt nogle eller alle de bestilte varer bliver returneret. 4.4 Rabatkoder kan kun indløses forud for, at bestillingsprocessen gennemføres. Det er ikke muligt at anvende rabatkoder bagudrettet. Rabatkoder må ikke overføres til tredjeparter. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er det ikke muligt at kombinere flere rabatkoder. 4.5 Hvis du har brugt en rabatkode i forbindelse med dit køb og ordrens samlede værdi er mindre eller lig med værdien af rabatkoden, som et resultat af, at du efterfølgende har tilbagekaldt en del af din ordre, forbeholder vi os retten til at opkræve dig den oprindelige pris for de varer, du beholder.

5. INDLØSNING AF GAVEKORT

5.1 Gavekort er et produkt, som kan købes. Gavekortet kan udelukkende indløses i forbindelse med køb af GtechniqDanmark varer., og kan således ikke bruges til at købe flere gavekort. Hvis gavekortets værdi ikke dækker den ordre, du ønsker at gennemføre, kan differencen blive betalt ved at anvende en af de accepterede betalingsmetoder. 5.2 Gavekort og eventuelle tilgodehavender kan kun blive indløst forud for gennemførelsen af din ordre. Værdien af gavekort kan ikke udbetales kontant, ligesom der ikke vil påløbe renter på gavekortet.

6. LOVPLIGTIG FORTRYDELSESRET I FORBINDELSE MED KØB AF GTECHNIQ VARER

NÅR DU KØBER VARER FRA GTECHNIQ DANMARK, HAR DU EN LOVPLIGTIG RET TIL AT FORTRYDE DIT KØB:

Det første, du bør vide, hvis du beslutter dig for at returnere dine varer, er, at du kan bruge den returneringsformular som kan printe ud fra gtechniqdanmark.dk. Hvis du ikke har adgang til en printer, hvis du oplever problemer med at downloade returneringsformularen, eller du har brug for en ny returneringsformular, kan du kontakte info@gtechniqdanmark.dk og anmode dem om en ny formular. Hjælp os med at undgå unødvendige omkostninger ved altid at bruge returneringsformularen når du returnerer varer.

INFORMATION OM FORTRYDELSESRETTEN

Du har ret til at fortryde denne købsaftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. De 14 dages fortrydelsesret omfatter 14 hele dage og løber fra den dag, hvor du, eller en person udpeget af dig (men ikke leverandøren), fik leveret den sidste af dine varer For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du underrette os (GtechniqDanmark info@gtechniqdanmark.dk) om din beslutning om at ophæve købsaftalen ved at sende os en utvetydig erklæring (en e-mail). Hvis du ønsker det, kan du bruge den returformular (printes fra hjemmesiden), men det er ikke påkrævet, at du bruger denne. Hvis du indsender din fortrydelseserklæring online, sender vi dig en kvittering for modtagelse med det samme (eksempelvis via e-mail). Du anses for at have overholdt fortrydelsesretsperioden, hvis du indsender returformularen inden perioden på de 14 dage udløber.

Fortrydelsesrettens virkninger Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogle gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer, eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først. Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde købsaftalen. Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen.

Standard fortrydelsesformular (Hvis du ønsker at fortryde dit køb, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os) Att: GtechniqDanmark, e-mail: info@gtechniqdanmark.dk Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at fortryde den indgåede købsaftale vedrørende min/vores (*) købsaftale af følgende varer (*): – bestilt den (*)/modtaget den (*)

– forbrugerens navn(e) – forbrugerens adresse – dato (*) Slet denne, når (*) er udfyldt.

Undtagelser til fortrydelsesretten: Har du købt en vare, der af sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige grunde er forseglet, og har du brudt denne forsegling, kan varen ikke returneres. Ved forsegling skal også forstås emballage, der har til formål at beskytte varen og sikre, at varen ikke har været åbnet.

Undtagelser til fortrydelsesretten: Har du købt en vare, der af sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige grunde er forseglet, og har du brudt denne forsegling, kan varen ikke returneres. Ved forsegling skal også forstås emballage, der har til formål at beskytte varen og sikre, at varen ikke har været åbnet.

7. REFUNDERING

Hvis du har betalt en faktura eller forudbetalt din bestilling, skal du oplyse os navnet på din bank og de konto- og registreringsoplysninger, som refunderingen skal ske til. Hvis du har betalt med kreditkort eller dankort, vil refunderingen blive tilbageført til dit kort. Hvis du har betalt med MobilePay, vil refunderingen blive tilbageført via MobliePay. Hvis du har brugt et gavekort, kontakt info@gtechniqdanmark.dk.

8. KUNDESERVICE

Hvis du har brug for mere hjælp, henviser vi til vores hjemmeside gtechniqdanmark.dk eller skriv til info@gtechniqdanmark.dk.

9. LOVPLIGTIG ANSVAR FOR MANGLER OG YDERLIGERE INFORMATION

9.1 Vores ansvar for mangler bliver reguleret af den relevante lovgivning på området.

9.2 Når du handler på gtechniqdanmark.dk har du 24 måneder til at underrette os om eventuelle mangler ved dine varer.

9.3 Det er muligt for personer over 18 at gøre brug af ydelserne på websitet www.gtechniqdanmark.dk.

9.4 En meddelelse om mangler skal begrundes, og manglen må ikke være et resultat af din fejlagtige behandling af varerne. GtechniqDanmark vil tage stilling til, om din meddelelse vedrørende mangler er berettiget, baseret på den information du giver os.

9.5 For at være berettiget til at benytte den ovenfor nævnte ret vedrørende mangelfulde varer skal du give meddelelse om manglerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglerne ved varerne. Hvis du giver meddelelse herom inden for to måneder fra den dag, hvor du opdager manglen, vil meddelelsen altid anses for at være givet inden for rimelig tid.

9.6 For at benytte ovenfor nævnte ret, skal du underrette os (GtechniqDanmark, Søren Lofts Vej 5, 8260 Danmark, email: info@gtechniqdanmark.dk) ved at sende os en utvetydig erklæring herom (eksempelvis et brev eller en e-mail).

Formular: underretning om mangler

(Hvis du ønsker at underrette os om mangler, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os) Att: GtechniqDanmark, Søren Lofts Vej 5, 8260 Danmark, email: info@gtechniqdanmark.dk.  Jeg/vi (*) giver herved meddelelse om mangler vedrørende de indkøbte varer i henhold til den indgåede købsaftale indgået af mig/os (*):

– bestilt den (*)/modtaget den (*)

– forbrugerens navn(e)

– forbrugerens adresse

– dato

– beskrivelse af manglen

(*) Slet denne, når (*) er udfyldt.

Slut.

9.7 Hvis du er uenig i GtechniqDanmarks beslutning om, hvorvidt den omhandlede vare er mangelfuld, kan du indgive en klage til ‘Center for Klageløsning’. Du kan finde mere information på Center for Klageløsnings hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning eller du kan kontakte dem direkte på følgende adresse: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.

10. YDERLIGERE INFORMATION

10.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser kan findes på www.gtechniqdanmark.dk.

Med venlig hilsen,

GtechniqDanmark

Sidst opdateret: 04.03.2019

Ved brug af denne side, accepterer du brugen af ​​cookies. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk